Ako môžete využiť záhradný domček pre rodinu?

záhradný domček

Potreba náradia a jeho uskladnenie súvisí s kúpou a výstavbou záhradného domčeka, ktorý môžete využiť pre celú rodinu. Okrem toho je zahradny domcek skvelým miestom pre voľný čas a pre čas strávený s priateľmi, kedy môžete usporiadať rodinné grilovačky alebo menšie oslavy. Účel závisí od vášho výberu a rozhodnutia, umiestnenia a samotného typu domčeka.

Ako môžete porovnať drevené záhradné domčeky s inými konštrukciami?

Zahradny domcek so zrubovou konštrukciou patria k ľahším drveným stavbám, ktoré sú určené hlavne pre samotných záhradkárov pracujúcich doma. Takéto zahradne domceky sú účelovým objektom, ktorý má svoje široké využitie. Na zahradny domcek sa najčastejšie využíva smrekové drevo. Lepšou voľbou je vyzreté a sušené drevo.

Rozmery alebo kvalita spracovania?

Pre zahradne domceky je štandardný pôdorys 4×4 metre, pre ktorý by ste mali mať vždy dopredu vyhradený priestor. Pred plánovaním stavby, by ste si mali byť tiež vedomí toho, že dôležitejšia je kvalita spracovania a materiálov, než samotná veľkosť domčeka. Napriek tomu, že sú zahradne domceky malé stavby, nikdy nebudete mať problém s nedostatkom svetla vo vnútri. Na každej strane by sa malo nachádzať aspoň jedno okno, aby ste tiež mohli pravidelne vetrať a udržiavať svetlo počas dní. Miesto záhradného domčeka si môžete určiť podľa aktuálnych ponúk záhradných domčekov.

Čo môžeme pokladať za výhodné?

Medzi najväčšiu výhodu záhradných domčekov môžeme pokladať to, že sa dajú ľahko prispôsobiť prízemným mrazom, chladnému počasiu alebo vlhkej pôde. Konštrukcia domčekov sa zakladá hlavne na zemných skrutkách. Vďaka hrotu sa zapichujú do zeme, potom sa jednoducho zakrútia montážnym krížom alebo poprípade oceľovou tyčkou. Celý proces je úplne jednoduchý. Za výhodné tiež môžete považovať fakt, že pri stavaní nemusíte čakať na stvrdnutie betónu, ako je potrebné pri ostatných väčších domácich stavbách. Dopredu by ste si tiež mali odhadnúť koľko bude zahradny domcek vážiť, od jeho váhy totiž závisí tiež počet jeho skrutiek. Zahradne domceky nie sú časovo náročné, a preto vám postačí aj jeden víkend.

O dôležitosti dizajnu

Každý vyrábaný a ponúkaný produkt by mal mať čo najlepšie technické a úžitkové vlastnosti. V dnešnej dobe však už ani to samo o sebe nestačí. Súčasné produkty musia upútať aj svojim vzhľadom, inak by sa nepredávali. Dôležitosť dizajnu si ukážeme na niekoľkých konkrétnych príkladoch.

 

Automobilový priemysel

Položme si otázku, podľa čoho si vyberáme auto. Pochopiteľne do úvahy berieme výkon motora, jazdné vlastnosti, úroveň spotreby a ďalšie technické parametre. No nielen to. Naše rozhodovanie významne ovplyvňuje aj vzhľad auta a jeho imidž. Najpredávanejším osobným vozidlom v histórii automobilizmu sa stal legendárny „Chrobák“ od Volkswagenu, a to nepochybne aj pre svoj originálny dizajn. Alebo iný príklad. Talianskej fabrike FIAT len nedávno hrozil krach. Fantastický dizajn nového Fiatu 500 však pomohol turínskej automobilke k tomu, aby bola znovu zisková. Dizajn je však dôležitý nielen pre samotné autá, ale aj súvisiace doplnkové produkty, ako napríklad autosedačky.

Elektrotechnický priemysel

O elektronike platí v podstate to isté čo o automobiloch. Elektrospotrebiče všetkých druhov – od televízorov cez chladničky až po mobilné telefóny – si kupujeme aj na základe dizajnu. Uveďme len jeden asi vôbec najreprezentatívnejší príklad, spoločnosť Apple. Mnohé jej produkty boli z technického a inovatívneho hľadiska priam revolučné. Niet však sporu o tom, že obrovský úspech dosiahli aj vďaka charakteristickému dizajnu. To všetko spolu vynieslo Apple na čelo rebríčka najhodnotnejších značiek na svete.

Nábytkársky priemysel

Veľa obdobných príkladov o úlohe dizajnu by sme mohli uviesť aj z oblasti nábytkárskeho priemyslu. Dalo by sa písať o úspechoch talianskeho dizajnu, raketovom nástupe škandinávskeho štýlu a podobne. Dôležitosť dizajnu však ešte viac zdôrazňuje nastupujúci trend nábytku na mieru. Na jeho originálnom vzhľade nám natoľko záleží, že čoraz viac kupujeme napríklad kuchyne na mieru, dokonale prispôsobené nášmu vkusu a estetickým požiadavkám.

Online a digitál

Nakoniec ešte treba zdôrazniť, že dizajn sa už zďaleka netýka len produktov hmotnej povahy, ale prenikol aj do digitálnej oblasti. V súčasnosti sa tvorba webstránok, počítačových hier či mobilných aplikácií nezaobíde bez web dizajnu a UX dizajnu. V tejto sfére vznikli úplne nové druhy profesií ako významná súčasť tzv. kreatívneho priemyslu. Je viac než pravdepodobné, že v budúcnosti budú ďalšie nové pribúdať.

Čo so sponzoringom? Rady pre malé a stredné firmy.

Je všeobecne známe, že veľké podniky, vrátane nadnárodných korporácií, spravidla podporujú aj rôzne výchovno-vzdelávacie, kultúrne, umelecké, telovýchovné a iné spoločensky prospešné aktivity. Sponzoring a filantropia sa u mnohých stal súčasťou ich podnikovej kultúry. Ale čo malé s stredné firmy? Aj tie by sa mohli a mali sponzoringu venovať, je však potrebné, aby pritom zohľadnili aj niektoré špecifiká. Pozrime sa bližšie, ako to vyzerá v praxi.

 

Keď rozhoduje majiteľ

V malých a stredných firmách o sponzoringu rozhoduje obyčajne majiteľ. V teórii sa to nazýva personálny princíp. Všetko závisí výhradne na preferenciách majiteľa, jeho záujmoch, záľubách, priateľských a rodinných väzbách. Ak je napríklad fanúšikom basketbalu, firma sponzoruje miestny basketbalový klub. Ak jeho syn obľubuje šach, firma podporuje školský šachový krúžok a tak podobne. Pochopiteľne, majitelia firiem majú na takýto postup plné právo, prínos takéhoto druhu sponzoringu pre samotnú firmu je však minimálny.

Keď rozhoduje marketing

Sofistikovanejším riešením sponzoringu je marketingový princíp. Skúsení marketéri neodporúčajú podnikom sponzorovať aktivity, ktoré nemajú nič spoločné s ich činnosťou. Naopak, sponzoring by mal aspoň do istej miery podporiť imidž tej oblasti podnikania, ktorému sa konkrétna firma venuje. Ukážme si to na príkladoch. Asi by bolo zbytočné, keby firma produkujúca ponorné čerpadlá sponzorovala súťaž mladých básnikov. Naproti tomu podnik vyrábajúca konferenčné stoly z dreva môže podporiť výsadbu stromov. Dokáže tým, že drevo z prírody nielen berie, ale i „vracia“ späť.

Keď rozhoduje spoločenská zodpovednosť

Najveľkorysejším riešením je princíp spoločenskej zodpovednosti, keď podnik podporuje vybranú spoločenskú oblasť bez úmyslu na tom priamo či nepriamo profitovať. Keď majiteľ nesponzoruje výhradne členov svojej rodiny, ale cudzích ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. Keď firma podporuje aktivity bez toho, aby myslela v prvom rade na svoj marketing a PR. Vtedy ide o filantropiu v pravom zmysle slova. S niečím takým sa ale v praxi stretávame len ojedinele, väčšinou sa princíp spoločenskej zodpovednosti kombinuje s marketingovým princípom.

Keď platí, že menej je viac

Bez ohľadu na to, ktorý z uvedených princípov si zvolíte, máme pre vás ešte jednu dôležitú radu. Zvoľte si len úzky počet sponzorských aktivít, najlepšie iba jeden druh, jednu oblasť – a tej sa venujte na 100 %. Rozdrobiť svoj sponzoring na veľa malých činností je neefektívne. Obzvlášť pre malé a stredné firmy.

Životný zmysel

zivotny zmysel

Zastávam názor, že všetci ľudia sa snažia žiť tak, ako to najlepšie vedia. Zaujímavé to je v tom, že najlepší život, znamená pre každého niečo iné. Myslím však, že by sme sa mohli zhodnúť na názore, že je to život, ktorý dáva dotyčnému človeku najväčší zmysel. Keď analyzujeme význam slova zmysel alebo rovno zmysel života, dostávame sa rovno ku koreňu toho, že je možné, že pre každého človeka vyzerá ten najlepší možný život inak.

Znamená zmysel života niečo sám o sebe? Existuje sám o sebe? Alebo ho životu pripisuje človek? Zatiaľ čo je pre jedného zmyslom života kariérny úspech, pracovné nasadenie a vysoká profesionalita, iný to nepokladá za dôležité vôbec a jediný skutočný zmysel vidí napríklad v rodine. Pre niekoho iného je zas najdôležitejšie duchovné, či spirituálne naplnenie a svoj život sa snaží zasvätiť akémusi vyššiemu zámeru.

Určite je dobré si tento zmysel života sám so sebou vyjasniť a  hlavne sám pred sebou ho žiť v čo najlepšej možnej forme. Netreba však zabúdať na vzájomný rešpekt a  akceptovanie toho, že ľudia sú rôzny a v tomto kontexte majú iné zmysly života. Je dobré sa nechať navzájom od seba inšpirovať, ale podľa môjho názoru nikdy nie je dobré pchať niekomu inému svoj názor na život. Pretože každý človek je iný a pochádza z iných rodín a sociálnych či kultúrnych štruktúr a zázemí.  Nesmierne dôležité preto je nezabúdať na rozdielnosti a vzájomný rešpekt.

Je pre vás na prvom mieste zdravie? Ste odborníkom na výživové doplnky? Výborne, to je dobré pre vás, ale zaručujem vám, že väčšinu ostatných ľudí nenadchnete, keď každý rozhovor s vami bude len plný zdraviu podporujúcich látok a síce je to pre vás možno nepochopiteľná vec, nie každý je zvedavý na to, čo všetko úžasné obsahuje kremelina. Je to asi tak ako keby niekomu, koho deti vôbec nezaujímajú nejaký nadšenec alternatívnej výchovy opisoval celú hodinu to, aké úžasné sú kreatívne hračky.

Moderné umenie

moderne umenie

Už od pradávna má človek potrebu a tendenciu sa umelecky a tvorivo prejavovať. Prvé zmienky umenia sa datujú už do praveku, kedy už praľudia mali potrebu reflektovať dianie okolo seba, svoje predstavy, túžby, strachy alebo priania a nejakým spôsobom ich preniesť z hlavy do 3D reality. Vznikali tak prvé umelecké diela, nástenné maľby. V niektorých jaskyniach sú doteraz zachované a my tak máme možnosť aspoň trochu nazrieť do prežívanie pravekého človeka.

Keď sa posunieme v čase trochu ďalej, v našom kultúrnom pásme, malo to „pravé“ umenie jasnejšie stanovené pravidlá. Portréty, maľby krajín, zátišia. Doba kedy sa najviac cenili maľby, ktoré zachytávali realitu, takú aká je. Druhým druhom oceňovaných malieb boli maľby venujúce sa kresťanskej téme, predovšetkým maľby zachytávajúce príbehy z biblie.

Dnešné moderné umenie je zmesou všetkého. Samozrejme ako v každej dobe, tiež len odráža nastavenie našej doby. Žiadne pravidlá, absolútna sloboda, človek, si kreslí, čo chce, ako chce. Veľakrát však najviac oceňovanému umeniu chýba akýkoľvek zmysel. Napríklad maľby, ktoré by sme zaradili do surrealizmu alebo abstraktného umenia veľakrát vyzerajú ako čmáranica malého dieťaťa, ktoré sa práve učí držať v ruke ceruzku. Je to zaujímavé, pretože obraz ani nemusí nič vystihovať, ani znamenať, dokonca nemusí byť ani ničím zaujímavý, nie to ešte nejakým spôsobom esteticky hodnotný, ľudia v galériách môžu pri ňom stráviť hodiny, premýšľajúc nad tým, čo ním asi maliar chcel vyjadriť alebo povedať. Ešte zaujímavejšie je, že nejakou umelou hodnotou, iba preto, že sa uznávanému kritikovi zapáčil, porastie jeho cena do neuveriteľných výšin. Pár miliónov za čarbanicu hodnú ročného dieťaťa, to už je niečo. Niekedy samozrejme sú aj surrealistické obrazy zaujímavé, ešte zaujímavejšie sú ich názvy. Napríklad to môže byť nábytok na mieru, vývoj software, stratená vločka v samopale, bez obalu na púšti alebo s kravským mliekom bez kolena. Poriadny surrealistický obraz si predsa zaslúži poriadny surrealistický názov.

Dobrá práca

good job

Od detstva sa stretávame s názorom, že to, čo človek v pracovnom živote dosiahne je veľmi dôležité. Rodičom záleží na tom, aby sme mali dobré známky, mohli ísť na najlepšie školy a aby sme potom mali tie najlepšie práce. Podľa čoho, však vieme, ktorá práca je dobrá? V našej spoločnosti jestvuje predstava, ktorá hovorí, že dobrá práca musí mať spoločenskú hodnotu zvanú dôležitosť. Ideálne právník, sudca, lekár,vedec. Všetko sú to práce založené na náročnej intelektuálnej práci, kultivovaní intelektu a zbieraní vedomostí.

Je to však tak? A čo práca pri ktorej je dôležitejšia nejaká zručnosť? Práca s rukami. Napríklad stolár, rezbár či stavbár? Možno sa dá na nejakej veľmi abstraktnej úrovni povedať, že zachrániť život je dôležitejšie ako postaviť dom. Je však správne zovšeobecňovať? A je vôbec dôležitosť tým najlepším kritériom pri výbere práce?

Ďalší názor hovorí, že pri výbere práce, ktorá je dobrá, hrajú rolu peniaze. Čím viac dostaneš, tým lepšia práca. Potom to dopadá tak, že ľudia majú rôzne „prázdne“ práce, kde niekedy ani netušia, čo robia a prečo to robia. Čo je pre väčšinu ľudí frustrujúce a ubíjajúce. Na práci ich potom najviac napĺňa dobrá kantína a tučné peňažné ohodnotenie. Čo však z toho? Má taký život zmysel?

Nie je skôr dôležité práve to, aby sme našli niečo, čo nám dáva zmysel a napĺňa nás to? Niečo, čo nám dáva radosť a spokojnosť? Aj keby to bolo opravovanie áut?  Jedna vec je nátlak spoločnosti, druhá vec je naša vlastné šťastie a spokojnosť. Prajem všetkým nech v sebe nájdeme vnútornú silu a slobodu, vzoprieť sa spoločenskému tlaku a nájsť to, čo chceme naozaj my. Prirodzene, byť za to dobre finančne ohodnotení je príjemné. Ale keď si nebudeme môcť dovoliť ten najdrahší umelý vianočný stromček a najkvalitnejšia prírodná kozmetika si v našej kúpeľni miesto nenájde, nebude to ešte koniec sveta.

Rozdiely medzi altánkom, pavilónom a pergolou

Vonkajšie príbytky v záhrade poskytujú ochranu pred počasím a slúžia ako miesto pre zábavu vonku. Je viacero dostupných možností ako si takýto príbytok zabezpečiť alebo kúpiť. Vedeli ste ale, že na trhu existuje viacero možností? Viete aký je rozdiel medzi altánkom, pergolou alebo pavilónom? Niektorí si myslia, že je to to isté, ale nie je to tak.

altanok oslava

Aj keď si mnohí tieto pojmy zamieňajú, medzi jednotlivými štruktúrami sú značné rozdiely. Väčšina ľudí nazýva akúkoľvek konštrukciu vonku altánok. Jednotlivé typy sa líšia v závislosti od tvaru, štýlu a funkčnosti.

Pavilón

Tento typ štruktúry predstavuje architektúru známu už z 18.storočia. Pavilóny boli pôvodne učené len na zábavu a pohostenie pre priateľov vonku. Veľkosť majú rozličnú, ale prioritne sú určené pre väčšie skupiny. Používajú sa na párty, rôzne podujatia, pikniky, ale najčastejšie svadby. Pokryté sú strechou, ktorá je rovnakej štruktúry ako strecha domu a aj sa na ňu podobá. Dá sa napísať, že pavilón predstavuje istý druh domu bez múrov.

Altánky

Altánok je veľmi populárny. Nachádzajú sa na záhradách, v parkoch, dvoroch alebo pri rodinných domoch. Sú charakteristické nízkou cenou a typické pre nich je, že skrášlia prostredie dvora alebo záhrady. Jedným zo základných rozdeľovacích znakov je, že altánok má väčšinou vždy okrúhly alebo štvorcový tvar. Veľakrát majú tvar osemuholníka a stoje na ôsmich stĺpoch. Altánky sú určené pre maximálne 15 ľudí, čiže sú určené pre menšie skupiny. Altánok sa využíva na menšie stretnutia s priateľmi alebo rodinné grilovačky. Pokiaľ nemáte v pláne investíciu do altánku, riešením môže byť veľký záhradný dáždnik alebo pergola.

Pergola

Pergoly sú konštrukcie, ktoré sa používajú ako ochrana vonkajšieho sedenia. Spĺňajú základné požiadavky ochrany pred poveternostnou situáciou, ale nie sú až tak kryté ako altánok. Pergola môže byť priamo súčasťou domu a “vychádzať z neho. Môže však stáť aj samostatne. Nevýhodou pergoly oproti altánku je práve to, že sú určené najmä na teplé dni, pričom altánok sa dá využiť celoročne. Pergoly dotvárajú príjemné prostredie a slúžia väčšinou ako miesto, kde ľudia jedia.

Pergola, altánok alebo pavilón? Ako prvé si určite akú funkciu má mať posedenie a pre koľko ľudí bude určené. Potom si už jednoduchšie vyberiete správny typ. Každý jeden druh ale dotvára krásu vašej záhrady, poskytuje úkryt a to je to najdôležitejšie.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich